Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

νομικό πρόσωπο < → δείτε τις λέξεις νομικό και πρόσωπο

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

νομικό πρόσωπο

Αντώνυμα επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία