Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

νεαρή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία