Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

νανουριστική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία