Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μπουνιές θηλυκό