Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

μουχρώνω < μουχρός + -ώνω

  Ρήμα επεξεργασία

μουχρώνω

Συγγενικά επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία