Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Μετοχή επεξεργασία

μουτευμένος, -η, ον

  Πηγές επεξεργασία