Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

μονογαμικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία