Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μοναχογιοί ουδέτερο

  1. μοναχογιός, στην ονομαστική και την κλητική του πληθυντικού