Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

μοναχοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία