Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

μοβόρικοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία