Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

μοβόρικη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία