Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

μεταλαμβάνω < ελληνιστική κοινή μεταλαμβάνω (παρόμοια σημασία) < αρχαία ελληνική μεταλαμβάνω < μετά + λαμβάνω

  Ρήμα επεξεργασία

μεταλαμβάνω

Συνώνυμα επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία