Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

μεταγραφής θηλυκό

Παρώνυμα επεξεργασία