Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μεταβάσεις θηλυκό