Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

μελάτοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία