Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

μαύροι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία