Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

μάχιμοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία