Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

λογικιστική σχολή < → δείτε τις λέξεις λογική, σχολή και τάση

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

λογικιστική σχολή

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

  1. «Λογική θεωρία και πράξη Γ' Λυκείου», σελ. 25. πρόσβαση:26/09/2019