Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αλγεβρική σχολή < → δείτε τις λέξεις αλγεβρικός και σχολή

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

αλγεβρική σχολή

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

  1. «Λογική θεωρία και πράξη Γ' Λυκείου», σελ. 26. πρόσβαση:26/09/2019