Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /le.moˈɲu/
τυπογραφικός συλλαβισμός: λε‐μο‐νιού

  Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

λεμονιού

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

λεμονιού ουδέτερο