Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

λαμπυρίσματα ουδέτερο