Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

λάμπας

  1. λάμπα, στη γενική του ενικού