Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κυτταρολογίες

  1. κυτταρολογία, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού