Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

κρουστοϋφαίνω < κρουστός + -ο- + υφαίνω

  Ρήμα επεξεργασία

κρουστοϋφαίνω

Αντώνυμα επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία