Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κρατήρες αρσενικό