Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κονόμες θηλυκό