Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κοντόμυαλοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία