Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κιμά αρσενικό