Δείτε επίσης: καταπέλται

Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

καταπάλται αρσενικό