Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

καταδύσεις θηλυκό