Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

καριόληδες αρσενικό