Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος μετοχήςΕπεξεργασία

καλυμμένου

  1. καλυμμένος, στη γενική του ενικού
  2. καλυμμένο, στη γενική του ενικού