Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κίβδηλου

  1. κίβδηλος, στη γενική του ενικού
  2. κίβδηλο, στη γενική του ενικού