Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κάτοικοι

  1. κάτοικος, στην ονομαστική και την κλητική του πληθυντικού