Δείτε επίσης: καλούς

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κάλους αρσενικό

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία