Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κάλλους ουδέτερο

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία