Δείτε επίσης: Ισημερινού

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

ισημερινού αρσενικό