Δείτε επίσης: ισημερινού

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Ισημερινού αρσενικό