Δείτε επίσης: ισημερινού

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Ισημερινού αρσενικό