Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ιαμβική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία