Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ιαγουάροι αρσενικό

  1. ιαγουάρος, στην ονομαστική και την κλητική του πληθυντικού