Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

θρεπτική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία