Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

θέσκελοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία