Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

(μεσαιωνική ελληνική ) ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις (δοτική πληθυντικού του πολύς και ἁμαρτία) μέρος της ρήσης από το τροπάριο της Κασσινής που ψάλλεται τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ, στις χριστιανικές εκκλησίες:
※  Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή, τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν, ὀδυρομένη, μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει... (Τροπάριο της Κασσιανής στη Βικιθήκη)

  Έκφραση επεξεργασία

η εν πολλαίς αμαρτίαις

  • (χριστιανισμός, λόγιο, σκωπτικό) λέγεται περιπαικτικά σε περιπτώσεις ατόμων που έχουν περιέλθει σε μεγάλα λάθη, ανεξάρτητα αν έχουν αντίληψη αυτών ή προσπαθούν να τα διορθώσουν.

Άλλες μορφές επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία