Δείτε επίσης: εισάγω

Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

εἰσάγω < εἰς + ἄγω

  Ρήμα επεξεργασία

εἰσάγω

  1. οδηγώ κάποιον στο εσωτερικό (πχ ενός σπιτιού)
  2. συστήνω κάποιον σε κάποιους, φέρνω κάποιον σε μια ένωση προσώπων, φρατρία ή συνωμοσία
  3. εισάγω (εμπορεύματα)
  4. εισάγω (φέρνω σε έναν τόπο νέες συνήθειες)
  5. (νομικός όρος) φέρνω μια υπόθεση στη δικαιοσύνη, διώκω