Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εύκολη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία