Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ευνοϊκοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία