Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ευλόγησης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία