Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ευγενών

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ευγενών