Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ευέξαπτη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία