Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ερημιές θηλυκό